پنج شنبه 31 03 1397

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 31 خرداد 1397

برگزاری همایش ازدواج سالم در مرکز بهداشت شماره دو

واحدهای سلامت جوانان و سلامت روان مرکز بهداشت شماره دو با همکاری پلیس فتای اصفهان، اقدام به برگزاری همایش ازدواج سالم، با حضور کارشناسان ارشد روان و مراقبین سلامت و پرسنل ستادی در سالن همایش سلامت مرکز نمود.

 در این همایش مهارت های ازدواج سالم و پیشگیری از آسیب های اجتماعی به زندگی زناشویی، مهارت های حل مساله درباره ازدواج و مشکلات ازدواج های اینترنتی و ازدواج های فضای مجازی و مشکلات ناشی از استفاده نامناسب از فضای مجازی آموزش داده شد.

گفتنی است در این همایش مقرر گردید کارشناسان سلامت روان و مراقبین سلامت پس انجام مشاوره و آموزش به جوانان و ترویج ازدواج سالم و مناسب آمار آموزش ها و اقدامات خود را به واحد سلامت جوانان ارسال کنند.