شنبه 01 02 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 01 ارديبهشت 1397

با ايثارخانواده بزرگوار شادروان اكبر جعفري زاده و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، اكبر جعفري زاده 51 ساله از شهرستان گلشن ،كه بر اثر خونريزي مغزي در بيمارستان اميرالمومنين شهرضا بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، سحرگاه روز چهارشنبه 18 اسفند ماه در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. بنابراين گزارش، كبد و دو كليه اهدايي نامبرده، به سه بيمار پيوند گرديد.