پنج شنبه 31 03 1397

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 31 خرداد 1397

feed-image خبر خوان

اولین جلسه هماهنگی مراقبت مادران باردار شهرستان شاهین شهر و میمه در سال 1394

یکشنبه ۳۰ فروردین ماه جلسه هماهنگی مراقبت مادران باردار شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور ریاست، مترون و  مسئول زایشگاه بیمارستان گلدیس، متخصصین زنان و زایمان،

پزشک مسئول بخش اورژانس، مدیر پرستاری و مسئول زایشگاه بیمارستان میمه، معاون بهداشتی و کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده و کارشناس برنامه مادران در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار گردید.

در ابتدا دکتر پارسا مدیر شبکه ضمن بیان اهمیت مراقبت مادران باردار، لزوم تشخیص و درمان به موقع، شناسایی مادران high risk   و تحلیل مرگ مادران باردار استان در سال ۱۳۹۲ ، به این نکته که در ۳ سال گذشته هیچ مورد مرگ مادری در شهرستان نبوده  اشاره و این دستاورد را حاصل تعامل سازنده فعالان حوزه بهداشت و درمان و فوریتهای اورژانس ۱۱۵ و  اقدامات به هنگام  آنها دانست.

 در ادامه با توجه به الویت های وزارت بهداشت در خصوص اهمیت شاخص مرگ مادری و لزوم هماهنگی در انجام مراقبت های مادران باردار در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان، چند مورد  caseاورژانس مادر باردار پرخطر و روند اقدامات مراقبتی-درمانی، توسط مدیریت بیمارستان گلدیس، متخصصین زنان  و پزشک اورژانس و کارشناس برنامه مادران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

سپس توصیه های لازم  در خصوص پیشگیری از موارد مشابه ارائه و موارد زیر مصوب شد:

-شناسایی مادران پرخطر به محض ورود به واحد بهداشتی و بیمارستان و ارزیابی مادر جهت انجام اقدامات تشخیصی -درمانی

-ارائه پسخوراند مهر وامضاء شده توسط متخصص زنان و مامای زایشگاه به مادران ارجاع شده و ثبت  اقدامات تشخیصی-درمانی در فرم مربوطه  به منظور پیگیری وضعیت مادر

-تاکید به کلیه ماماهای واحدهای بهداشتی در خصوص توصیه به مادران باردار جهت تحویل دفترچه مادر و نوزاد در هنگام مراجعه به واحدهای درمانی

-ثبت شرح زایمان در دفترچه مادر و نوزاد توسط مامای زایشگاه

-با توجه به اهمیت تشکیل جلسات استاد معین در بیمارستان گلدیس و بررسی مشکلات مادران باردار منطقه مقتضی است هماهنگی های لازم جهت حضور معاونت بهداشتی و کارشناسان واحد سلامت خانواده صورت پذیرد.

-به منظور حساس سازی پزشکان اورژانس بیمارستان مقتضی است وضعیت کلیه مادران باردار مراجعه کننده به اورژانس به اطلاع متخصص زنان آنکال رسانده شود.

-تاکید در خصوص در دسترس قرار دادن دستورالعمل ها و بخشنامه های مادران،  ارسالی از معاونت به پزشکان بخش اورژانس بیمارستان

-در خصوص فرآیند اعزام مادر باردار پرخطر لازم است با فوریت های اورژانس ۱۱۵ هماهنگی اولیه انجام و مطابق با استانداردهای اعزام ،انتقال مادر باردار انجام شود.

-با توجه به اینکه متخصص زنان  آنکال بیمارستان گلدیس ،آنکال بیمارستان میمه نیز می باشد هر ماه برنامه آنکالی متخصصان زنان  به بیمارستان میمه ارسال و کلیه اقدامات پزشکی و اعزام مادران باردار طبق نظر ایشان انجام شود.

-با توجه به موارداورژانس مادران باردار در بیمارستان میمه لازم است به دستور متخصص زنان با جراح بیمارستان میمه نیز مشاوره انجام شود.طرح توجیه قانونی اقدام درمانی توسط جراح عمومی بیمارستان میمه در موارد اورژانس مادران پرخطر طی مکاتبه با معاونت درمان بررسی خواهد شد.

-جهت ارائه بهتر مراقبت های مادران پرخطردر موارد اورژانس، لیست مادران  باردارپرخطر شهرستان در مراکز بهداشتی ماهانه از شبکه بهداشت شهرستان به بیمارستان گلدیس ارجاع شود.

-در مورد مادران باردارپرخطر emergencyدر معرض خطر مرگ ، به لحاظ قانونی در صورت احتمال مرگ با تائید پزشک معالج ، سوپروایزر پس از هماهنگی با قاضی کشیک و گرفتن دستور قاضی می تواند مانع خروج بیمار از بیمارستان شود.

-جهت پذیرش مادر باردار اتباع خارجی در بیمارستان در صورت داشتن کارت سبز تحت پروتکل دیپلماتیک مربوطه مثل اتباع ایرانی اقدام شود. در غیر اینصورت فرآیند تامین هزینه از طریق مراجع ذیربط استعلام گردد

-ارجاع غیرفوری مادران باردار به درمانگاه تخصصی زنان  و در موارد اورژانس، مادر باردار مستقیم به زایشگاه ارجاع داده شود. 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد