دریافت نشان ملی آموزش پزشکی دکتر قریب توسط آقای دکتر اسفندیاری

آقای دکتر ابراهیم اسفندیاری استاد و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی موفق به دریافت نشان ملی آموزش پزشکی دکتر قریب شد.

 در مراسم افتتاحیه چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از شش نفر از اساتید برجسته دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بخش آموزش تقدیر شد.

 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آقای دکتر ابراهیم اسفندیاری استاد و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی موفق به دریافت نشان ملی آموزش پزشکی دکتر قریب شد.