کسب عنوان قهرمانی خواهران کارمند در مسابقات استان اصفهان

در مسابقات قهرمانی بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی استان، "جام حورا" که در رشته های ورزشی والیبال، تیر اندازی، آمادگی جسمانی و شنا برگزار گردید، 

تیم های خواهران کارمند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اقتدار کامل در کلیه رشته های مذکور موفق به کسب کاپ قهرمانی و مدال طلای این دوره از مسابقات شدند.

دریافت لیست نفرات برتر