اولین کنفرانس مشترک داخلی و جراحی قلب

مرکز آموزشی درمانی شهید دکترچمران، دوشنبه  23 اردیبهشت ماه، اولین کنفرانس مشترک متخصصین داخلی قلب و جراحان قلب را در سالن اجتماعات فروغی ابری این مرکز برگزار نمود.

در این کنفرانس که با حضور اتندینگ داخلی قلب و جراحی قلب برگزار شد، تازه‌ترین دستاوردها در زمینه درمان بیماری های قلبی و عروقی ارائه گردید .