توقیف محموله 5000 کیلوگرمی گوشت منجمد در شهرستان نایین

کارشناسان بهداشت محیط و غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان نایین در بازرسی‌های خود، اقدام به توقیف محموله 5000 کیلوگرمی گوشت منجمد در شهرستان نایین، نمودند.

در این اقدام با هماهنگی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب نایین به منظور تعیین قابلیت مصرف انسانی محموله گوشت منجمد بسته بندی شده ،از محموله بازدید نمودند و با توجه به مشخصات ظاهری و فیزیکی گوشت و تاریخ تولید محموله و بررسی نتایج آزمایشات انجام شده،محموله فوق غیر قابل توزیع و مصرف انسانی تشخیص داده شد و مقرر گردید با هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان جهت مصارف خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار گیرد.