افتتاح مجموعه پذیرش و پایگاه اطلاع رسانی مدیریت رفاهی دانشگاه

دوشنبه 23 اردیبهشت‌ماه، مجموعه پذیرش و پایگاه اطلاع رسانی مدیریت رفاهی دانشگاه باحضور دکتر سلطانیان معاون پشتیبانی و آقای ابراهیمی مدیر امور رفاهی دانشگاه، افتتاح گردید.

مجموعه پذیرش مدیریت رفاه دانشگاه مجهز به امکانات پیشرفته و باصرف هزینه‌ای بالغ بر 200 میلیون ریال نوسازی و مورد افتتاح قرار گرفت.

همچنین در ادامه، با افتتاح پایگاه الکترونیکی این مدیریت(www.refahi.mui.ac.ir)، مراجعه کنندگان می‌توانند ازامکاناتی مانند: رزرو پرداخت هزینه ویلاهای چادگان و مهمانسرای مشهد بصورت اینترنتی بهره‌مند شوند.

شایان ذکر است کلیه اطلاعیه‌ها و امکانات رفاهی این مدیریت برروی این پایگاه موجود و نیز آخرین اطلاعیه ها و قراردادهای منعقدشده این مدیریت با موسسات مختلف ازطریق پیامک نیز اطلاع رسانی می‌گردد.