برگزاری اولین کمیته سلامت کودکان شهرستان شاهین شهر و میمه

شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه، یکشنبه 22 اردیبهشت‌ماه، اولین کمیته سلامت کودکان شهرستان را در محل دفتر مدیریت این شبکه تشکیل نمود.

در این کمیته که با حضور متخصصین اطفال، کارشناسان مربوطه و مسئولین شبکه برگزار شد، دکتر روستا مدیر شبکه پیرامون بررسی مسائل و مشکلات گریبانگیر کودکان در سطح شهرستان سخنانی را ایراد کرد.

سپس متخصصین اطفال با اشاره به اینکه امروزه آموزش مادران و توجیه آنها درحوزه سلامت و امنیت، بهترین راه پیشگیری از بروز مشکلات کودکان می باشد به اطلاع رسانی گسترده تر در این خصوص تاکید داشتند.