تقدیر از مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار

در جلسه رییس دانشگاه با مدیران شبکه های بهداشت و درمان که پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر به آقای دکتر علی وحدتی 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار، از فعالیت ها و تلاش های ایشان و کلیه مسئولین و کارکنان آن شبکه در راستای ارتقای ارائه خدمات سلامت به آحاد جامعه تحت پوشش، با توجه به بازدید اخیر مقام عالی وزارت از آن شهرستان تقدیر به عمل آمد.